Téma měsíce říjen 2011

Ruženec podľa Jána Pavla II.

24. 10. 2011 0:00
Rubrika: Růženec

Modlitba ruženca prináša veriacemu duchovné obohatenie len vtedy, ak ho vníma kontemplatívne. To znamená, že nad ním rozjíma a uvažuje. Teraz sa pozrieme na to, ako vnímal dôležitosť ruženca bývalý pápež Ján Pavol II. V Apoštolskom liste z roku 2003 píše. „Vo svojej jednoduchosti a hĺbke zostáva aj v začatom treťom tisícročí modlitbou s veľkým významom, ktorej poslanie je prinášať plody svätosti.“


S ružencom prežil celý svoj život

Bývalý pápež často prízvukoval dôležitosť odriekania ruženca, ktorý mal dôležité miesto aj v jeho osobnom živote. „Túto skutočnosť mi pripomenula moja posledná cesta do Poľska a najmä návšteva pútnického miesta Kalwaria. Modlitba ruženca ma sprevádzala v okamihoch radosti aj skúšok. Zveril som do nej mnohé starosti a našiel som vždy útechu. Pred 24 rokmi, 29. októbra 1978, sotva dva týždne po mojom zvolení za Petrovho nástupcu som sa vyjadril takto: „Ruženec je moja obľúbená modlitba. Je v skutku nádherná. Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke.“

Čo je to kontemplácia? (rozjímanie, uvažovanie)

Pavol VI. hovorí: „Bez kontemplácie je ruženec telom bez duše, a jeho odriekavanie je potom ohrozené rizikom mechanického odriekavania formuliek, ktoré sa protiví Ježišovmu napomenutiu: „Keď sa totiž modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Tí si totiž myslia, že budú vyslyšaní pre množstvo slov, ktoré povedia.“ (Mt 6,7) Pre rozjímanie o Kristových tajomstvách disponuje ruženec charakteristickou metódou- opakovaním. Platí to najmä pre modlitbu Zdravas Mária, ktorá sa opakuje 10-krát. Katolíci považujú ruženec za vyjadrenie lásky, s ktorou sa neúnavne obraciame k milovanej osobe. S výrazmi, ktoré sú síce formálne podobné, avšak zároveň stále nové, vďaka citom, ktoré pri nich pociťujeme.

Pred modlitbou sa stíšte

Pred zahájením modlitby je dôležité dať priestor primerane dlhému odmlčaniu. Znovuobjavenie hodnoty mlčania je jedným z tajomstiev meditácie. Vzhľadom na rýchlosť doby, v ktorej žijeme je táto súčasť modlitby stále viac utlačovaná.

Námietky voči ružencu

Centrálne postavenie liturgie, ktoré bolo zdôraznené II. vatikánskym koncilom so sebou nutne prináša aj zníženie dôležitosti ruženca. V skutočnosti ale táto modlitba liturgiu podporuje, ako hovorí Pavol VI., uvádza ju, dáva jej možnosť doznieť a podporuje jej vnútorné prežívanie. Niektorí sa obávajú, že pre mariánsky charakter je ruženec málo ekumenický. Ruženec je však chápaný aj ako spôsob poznávania pána Ježiša. Vieroučná konštitúcia o cirkvi Lumen gentium hovorí: „Keď je ctená matka, je náležite poznávaný, milovaný a oslavovaný aj jej syn.“

sv. Bartolo Longo

Ruženec a svätci

Ľudovít Mária Grigniona z Montfortu, páter Pio a mnohí iní svätci objavili čaro ruženca. Jedným z nich bol napríklad blahoslavený Bartolo Longo. Dostal vnuknutie: „Kto rozširuje modlitbu ruženca, je spasený!“ Na základe tejto skúsenosti postavil v Pompejách chrám zasvätený Panne Márie Ružencovej, a to práve na mieste, ktoré bolo v roku 79, krátko po tom, ako sa sem dostala zvesť evanjelia, zničené výbuchom sopky Vezuv.

Staronový spôsob evanjelizácie

„Ak príde k znovuobjaveniu ruženca v plnom význame, začne nás táto modlitba privádzať k samotnému srdcu kresťanského života a náležitým spôsobom poskytne bohaté duchovné a pedagogické možnosti pre osobnú kontempláciu, formovanie Božieho ľudu a novú evanjelizáciu.“ Ján Pavol II.

Sonulka_b, zdroj: Apoštolský list ROSARIUM VIRGINIS MARIAE pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o modlitbe svätého ruženca http://www.maria.cz/_d/rosarium-virginis-mariae.pdf

Foto: http://www.trask.sk/phprs/view.php?cisloclanku=2007010003 http://www.infovek.sk/predmety/rimskokatolnab/html/jp2.html

http://thepracticingcatholic.wordpress.com/2008/10/06/from-satanist-to-lay-dominican-blessed-bartolo-longo/

http://www.warhrad.net/viewtopic.php?f=5&t=58357

 

Zobrazeno 7949×

Komentáře

Catholicus

Jo, jo 200 desátkový růženec (maxi-žaltář) Jana Pavla II. Tím nám udělal pěknou čáru přes rozpočet.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka