Téma měsíce říjen 2011

Ruženec „plný tajomstiev“

20. 10. 2011 0:00
Rubrika: Růženec

Rozlišujeme 4 základné typy ruženca- radostný, bolestný, slávnostný a ruženec svetla, ktorý zaviedol Ján Pavol II. Každý z nich nám odhaľuje 5 dôležitých udalostí z Ježišovho života, nad ktorými môžeme práve vďaka modlitbe ruženca rozjímať. Ruženec ponúka kľúč o otvoreniu nášho vnútra a takisto k poznaniu Krista. Veriacemu človeku by mal pomôcť spoznať Kristovu lásku a dosiahnuť hojnosť Božích darov. Katechizmus katolíckej cirkvi kladie veľký doraz na Kristove tajomstvá, keď pripomína, že „Všetko v Ježišovom živote je znamením jeho tajomstva.“


 

Radostné tajomstvo

Prvá séria ruženca sú radostné tajomstvá, charakterizované radosťou vyžarujúcou z udalosti z vtelenia. Do Gabrielovho pozdravenia Márie ústia celé dejiny spásy a v určitom zmysle aj dejiny celého sveta. Keď je totiž Otcovým plánom zjednotiť všetko v Kristovi, potom je celý vesmír akýmsi spôsobom zasiahnutý Božou náklonnosťou, s ktorou sa Otec skláňa k Márii, aby ju učinil matkou svojho Syna. V znamení radosti sa odohráva aj stretnutie s Alžbetou. Máriin hlas a Kristova prítomnosť v jej lone spôsobili, že sa Ján „pohol radosťou“, Lk 1,44. Posledné dve tajomstvá zachovávajú radostnú náladu ale poukazujú aj na znamenia blížiacej sa drámy.

Tajomstvá radostného ruženca sú:

1.)    Ježiš, ktorého si z Ducha Svätého počala

2.)    Ježiš, s ktorým si Alžbetu navštívila

3.)    Ježiš, ktorého si v Betleheme porodila

4.)    Ježiš, ktorého si v chráme obetovala

5.)    Ježiš, ktorého si v chráme našla

Bolestné tajomstvo

Veľký význam prikladajú evanjeliá aj Ježišovmu utrpeniu, ktoré je sprítomňované najmä v pôstnej dobe. Ruženec vyberá niektoré okamihy Ježišovho utrpenia a nabáda modliaceho sa, aby ich prežíval spoločne s ním. Začína udalosťami v Getsemane, pokračuje výstupom na Kalváriu s bičovaním, korunovaním tŕňovou korunou a smrťou na kríži. Pán je tu vystavený najväčšiemu opovrhnutiu: „Ecce homo!“

Tajomstvá bolestného ruženca sú:

1.)    Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil

2.)    Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný

3.)    Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

4.)    Ježiš, ktorý pre nás niesol ťažký kríž

5.)    Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný

Slávne tajomstvo

Kontemplácia Kristovej tváre sa nemôže zastaviť pri obraze Jeho ukrižovania. On vstal! Zrodená viera núti človeka k prekročeniu temnôt umučenia a k sústredenému pohľadu na Kristovu slávu a jeho vzkriesenie a nanebovzatie. Do samotného stredu oslávenia Syna a Matky vkladá ruženec v treťom slávnom tajomstve udalosť zoslania Ducha Svätého, ktorá predstavuje cirkev ako rodinu zjednotenú s Pannou Máriou, oživenú vyliatím Ducha a pripravenú šíriť evanjelium.

Tajomstvá slávnostného ruženca sú:

1.)    Ježiš, ktorý z mŕtvych vstal

2.)    Ježiš, ktorý na nebo vstúpil

3.)    Ježiš, ktorý Ducha Svätého zoslal

4.)    Ježiš, ktorý ťa, Panna, do neba vzal

5.)    Ježiš, ktorý ťa v nebi korunoval

Nový ruženec Jána Pavla II.

Prostredníctvom novej formy ruženca (ruženec svetla, pozn. red.) sa majú veriaci zamerať pri rozjímané na významné okamihy Ježišovho pôsobenia na Zemi. „Cieľom zaradenia nových tajomstiev, bez akéhokoľvek zaujatia voči niektorému z podstatných aspektov tradičného poňatia tejto modlitby, je oživenie nového záujmu o kresťanskú spiritualitu. Ruženec sa tak môže stať bránou do hlbín Kristovho srdca prekypujúceho radosťou, svetlom, bolesťou i slávou.“ Ján Pavol II.

Tajomstvo svetla

V skutočnosti je svetlom celé Kristovo tajomstvo. „On je svetlom sveta“ (Ján 8,12). Tento rozmer sa však stáva obzvlášť výrazným v období verejného vystupovania Ježiša Krista, kedy hlása Božie kráľovstvo.

Tajomstvá ruženca svetla:

1.) Kristov krst v Jordáne

2.) Kristovo zjavenie na svadbe v Káne

3.) Hlásanie Božieho kráľovstva a výzva k obráteniu

4.) Kristova premena na hore

5.) Ustanovenie eucharistie- slávnostného vyjadrenia Kristovej veľkonočnej obete

Každé z týchto zjavení je zjavením Božieho kráľovstva, ktoré je v Kristovej osobe už prítomné. V týchto tajomstvách zostáva Máriina prítomnosť v pozadí, okrem zázraku v Káni. Evanjeliá iba občas naznačujú jej prítomnosť v niektorých chvíľach Ježišovho kázania.

Sonulka_b, zdroj: Apoštolský list ROSARIUM VIRGINIS MARIAE pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o modlitbe svätého ruženca http://www.maria.cz/_d/rosarium-virginis-mariae.pdf

foto: http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=12687174&img_type=1 , http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=38371&img_type=1

 

Zobrazeno 4883×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka